Informace pro turisty

Informace pro turisty Krušných hor ohledně pasteveckých psů – doporučené chování


Mohou pastevečtí psi napadnout turistu?

Pastevečtí psi stráží své stádo ovcí dnem i nocí a to za jakéhokoliv počasí proti útoku vlků, ale i proti jiným vetřelcům – lidem, zvířatům či dokonce předmětům. Tito psi pro člověka nejsou nebezpeční, ale mohou vzbuzovat strach. Budou se snažit vás udržet daleko od stáda. Jejich aktivita je značná hlavně za stmívání a ve chvílích, kdy se stádo pohybuje. Pokud vkročíte na teritorium pasteveckého psa, dá vám to jednoznačně najevo hlasitým štěkotem a zastrašováním. Respekt a tolerance k jeho práci, která probíhá tímto způsobem, mohou zabránit zbytečným problémům a psům jejich práci ulehčit.

Cizí psi vyvolávají u pasteveckých psů zvýšený obranářský instinkt, v blízkosti stáda ovcí mějte svého psa na vodítku a nikdy s ním nezkoušejte projít stádem, které hlídá pastevecký pes. Obejděte stádo z velké vzdálenosti. Děti nenechávejte volně pobíhat a v žádném případě sami nevstupujte do ohrad.

Pokud vstoupíte na otevřenou pastvinu, chovejte se klidně, neodhánějte zvířata a nesnažte se pasteveckého psa překvapit. Pokud žádného nevidíte, mluvte nahlas, abyste na sebe upozornili. Pokud jedete na kole, veďte ho, pokud jdete pěšky, jděte pomalu.

Pokud pastevečtí psi štěkají, běží k vám a zatarasí vám cestu, zůstaňte v klidu a dejte jim čas, aby vyhodnotili situaci. Pastevecké psy neuklidňujte. Udržujte vzdálenost od stáda. V případě nutnosti je možné udržovat psy ve vzdálenosti pomocí turistických holí tak, že je budete držet šikmo dolů směrem ke psovi. Pokud je budete chtít zaplašit zvedáním nebo šermováním holí sem a tam a křikem, naopak je proti sobě vyprovokujete. Jakmile psi akceptovali vaši přítomnost a přestali štěkat, pokračujte poklidně v cestě.

Snaha o průchod stádem přes jednoznačné varovné signály ze strany pasteveckého psa mohou vést k tomu, že po vás chňapne. Pokud si nejste jistí, raději stádo zdaleka obejděte nebo se vraťte.